فارسی | English

 
    Teletrphy
    Thermography
   
    Radiology Lab
 
     
   
 

Teaching Courses

 
 
  Medical Response to Rdiation Accidents
  Novin Emergency Medical Management
 
 

Contact Us

 
   
     
     
Teaching
1399/10/06
Medical Response to Rdiation Accidents

انستیتو پرتو پزشکی نوین در راستای اهداف آموزش مجازی خویش و به سفارش قرارگاه پدافند پرتوی سازمان پدافند غیر عامل، مجموعه ای با عنوان" دوره سطح 1 پاسخ پزشکی به حوادث پرتوی" که مشتمل بر هفده عنوان می باشد را به صورت چند رسانه ای تهیه و تدوین نموده است. مجموعه حاضر در لینک زیر قابل دسترسی است.
لینک...

 
 

Home Page | About Us | Services | Tranings | Photo Gallery | Contact Us